Chủ đề

Bà Tưng Lê Thị Huyền Anh

Ông Giản Tư Trung phê án hiện tượng ‘Bà Tưng’

13/04/2014 | Giáo dục

Ông Giản Tư Trung phê án hiện tượng ‘Bà Tưng’

Còn quá nhiều bạn sống tiêu cực, phóng túng, không nhận thức sâu sắc về việc mình đang làm. Hiện tượng sinh viên chọn cách tự vẫn khi bị tung hình nhạy cảm lên facebook, hay hiện tượng bà Tưng” (nổi tiếng nhờ uốn éo khoe thân) là ví dụ. Hơn 700 sinh viên Trường đại học Nông lâm TP.HCM vừa có buổi giao...

Bà Tưng Lê Thị Huyền Anh: “Không ai ngu đi yêu mấy anh nghèo”

17/09/2013 | Văn hóa

Bà Tưng Lê Thị Huyền Anh: “Không ai ngu đi yêu mấy anh nghèo”22

Bài PV độc quyền của Lê Thị Huyền Anh dành cho VietNamNet để nói thật về cuộc đời mình. Đây là lần đầu tiền và cuối cùng em kể về gia đình mình. Tương...