Chủ đề

áp lực học

Ai gây áp lực học hành?: Môn nào cũng là… môn chính

06/12/2016 | Giáo dục

Ai gây áp lực học hành?: Môn nào cũng là… môn chính

Giáo viên phụ trách phòng tư vấn tâm lý ở trường phổ thông cho rằng áp lực học tập không chỉ từ phụ huynh mà còn ở phía nhà trường khi giáo viên nào cũng xem môn của mình là quan trọng.  Chương trình thiết kế nặng nề, đánh giá thi chú trọng về kiến thức, đòi hỏi cao từ giáo viên khiến học sinh quá...

Ai gây áp lực học hành?

05/12/2016 | Giáo dục

Ai gây áp lực học hành?

‘Nếu có 3 điều ước bạn sẽ ước gì? Tui chỉ cần ước một điều thôi. Ước gì chết để khỏi phải học…’, đó là mẩu hội thoại mà chị Ng.Ng.N...

2 bộ vào cuộc kiểm tra việc ‘kích hoạt não’ trẻ

01/12/2016 | Giáo dục

2 bộ vào cuộc kiểm tra việc ‘kích hoạt não’ trẻ

Dù chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định và cấp phép, chương trình kích hoạt não” vẫn huấn luyện đến hàng trăm trẻ em. 2 bộ vào cuộc kiểm tra việc ‘kích...