Chủ đề

30 điểm rớt đại học

Nghịch lý 30 điểm vẫn trượt đại học

02/08/2017 | Giáo dục

Nghịch lý 30 điểm vẫn trượt đại học

Theo TS Lê Trường Tùng, thí sinh 30 điểm vẫn trượt ngành yêu thích sẽ tạo nên bức tranh tổng thể “buồn cười”. Điểm chuẩn đại học lên đến 30,5 là bất hợp lý. Nghịch lý 30 điểm vẫn trượt đại học Sau khi các trường công bố điểm trúng tuyển, nhiều thí sinh bất ngờ khi điểm chuẩn năm nay...