Chủ đề

(Chính trị) - Việc xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người dân.

Đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong gói tín dụng 30.000 tỷ.

Đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong gói tín dụng 30.000 tỷ.

Gần đây báo chí đã phản ánh về những khó khăn, vướng mắc dẫn đến việc gói tín dụng 30.000 tỷ hỗ trợ mua, thuê, và thuê mua nhà ở xã hội và nhà thương mại có diện tích dưới 70m2 và giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 còn chậm giải ngân.

Tính đến giữa tháng 7 vừa qua, cả nước đã giải ngân được 11 tỷ cho 56 khách hàng là cá nhân vay.

Theo quy định, đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được vay khi mua nhà ở xã hội là phải có hợp đồng đã ký với chủ đầu tư sau ngày 07/01/2013; khi mua, thuê nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 phải có xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở (Điều 3 Thông tư số 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng);

Đối với khách hàng là tổ chức thì phải là doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội hoặc doanh nghiệp chuyển đổi công năng dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyễn Trần Nam vừa ký ban hành văn bản số 1550 gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh triển khai thực hiện Nghị quyết 02 về vay vốn hỗ trợ nhà ở.

Công văn cho biết, qua phản ánh của các hộ gia đình, cá nhân và của các Ngân hàng được giao thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ thì một số UBND xã (phường) nơi đối tượng đó có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú không thực hiện việc xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở, ảnh hưởng đến quyền lợi của các đối tượng này do không đủ điều kiện để được vay hỗ trợ nhà ở.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp thì tại một số địa phương chậm triển khai việc chuyển đổi công năng dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội, theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ và tiến độ thực hiện dự án.

Vì thế theo Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện một số nội dung công việc, cụ thể như sau:

Đối với hộ gia đình, cá nhân

Về nội dung xác nhận về thực trạng nhà ở: UBND xã (phường) xác nhận thực trạng nhà ở (số thành viên trong hộ gia đình và diện tích nhà ở) tại địa chỉ mà người xin xác nhận có đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú và thực tế đang sinh sống tại đó.

Người đứng đơn xin xác nhận về thực trạng nhà ở phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu đã có nhà ở khác trong địa giới hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở mà người đứng đơn muốn vay vốn để thuê, mua nhà ở.

Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã (phường) tổ chức thực hiện việc xác nhận hộ khẩu và thực trạng nhà ở theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng, không để trường hợp người dân đến nhưng không được xác nhận mà không có lý do.

Đối với tổ chức là doanh nghiệp: Ban hành các quy định cụ thể nhằm giảm thiểu các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuyển đổi công năng dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

(BCF)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên