Chủ đề
Nguyễn Tấn Dũng » Uncategorized »

() - Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được tổ chức trọng thể, sinh động, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện khát vọng hoà bình.

Danh nghĩa tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên.

Theo Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014), đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 7/5/2014, lễ dâng hương sẽ được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1 (phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Ngay sau đó sẽ tổ chức mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Sân vận động tỉnh Điện Biên.

60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014)

Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nhằm giới thiệu và khẳng định những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tôn vinh các chiến công hiển hách của quân đội, nhân dân ta và sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước trong giai đoạn lịch sử đấu tranh cứu nước, giải phóng dân tộc.

Đồng thời, khẳng định ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh và có trách nhiệm với cộng đồng thế giới.

Theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 1 ngày trước Lễ kỷ niệm, Chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được tổ chức vào 20h ngày 6/5/2014 tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị – Văn hóa tỉnh Điện Biên.

Trước đó, vào tháng 3/2014 tại tỉnh Điện Biên cũng sẽ diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng bộ phim tài liệu 5 tập, đề tài Chiến thắng Điện Biên Phủ; phim truyện nhựa “Sống cùng lịch sử”.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan xuất bản một cuốn sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ; Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tái bản sách “Âm vang Điện Biên”; UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện ấn phẩm “Âm nhạc Điện Biên – Tây Bắc”.

UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức sưu tầm, vận động trao tặng, hiến tặng các kỷ vật, hiện vật, tư liệu, tài liệu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hoàng Diên (Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên