Chủ đề

(Giáo dục) - Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013. Để phục vụ nhu cầu ban đọc ban biên tập liên tục cập nhật thông tin về đề thi, đáp án môn Vật Lý khối A, A1 2013 nhanh nhất và chính xác nhất từ bộ giáo dục.

Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013

(F5 liên tục cập nhật thông tin nhanh nhất)

Đề thi vật lý sẽ được cập nhật sau ít phút.

Xem Đáp án đề thi Đại Học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013

Xem đáp án đề thi môn Toán (Bài giải trung tâm luyện thi)

Đề thi đại học Môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013

Đề thi đại học Môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013

Câu số Mã Đề
794 318 681 426 859 528
1 d
2 a
3 c
4 a
5 d
6 c
7 c
8 c
9 c
10 b
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

 Mã đề đại học môn vật lý: 794

Đáp án và Đề thi môn Vật Lý khối A, A1 – Đại học năm 2013

Đáp án và Đề thi môn Vật Lý khối A, A1 – Đại học năm 2013

Đáp án và Đề thi môn Vật Lý khối A, A1 – Đại học năm 2013

Đáp án và Đề thi môn Vật Lý khối A, A1 – Đại học năm 2013

Đáp án và Đề thi môn Vật Lý khối A, A1 – Đại học năm 2013

Đáp án và Đề thi môn Vật Lý khối A, A1 – Đại học năm 2013

Đáp án và Đề thi môn Vật Lý khối A, A1 – Đại học năm 2013

Đáp án và Đề thi môn Vật Lý khối A, A1 – Đại học năm 2013

Cấu trúc đề thi đại học môn vật lý khối A, A1 2013

I- Phần chung cho tất cả thí sinh (40 câu):

– Dao động cơ: 7 câu
– Sóng cơ: 4 câu
– Dòng điện xoay chiều: 9 câu
– Dao động và sóng điện từ: 4 câu
– Sóng ánh sáng: 5 câu
– Lượng tử ánh sáng: 5 câu
– Hạt nhân nguyên tử: 6 câu

II- Phần riêng (10 câu):
Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc B

A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):
– Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ: 6 câu
– Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử: 4 câu.

B-Theo chương trình Nâng cao (10 câu):
– Động lực học vật rắn: 4 câu
– Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Sơ lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 6 câu.

Tìm trên google: đề thi môn vật lý khối A, đề thi đại học môn vật lý, đề thi vật lý đại học 2013, đáp án đề thi vật lý khối a, a1 năm 2013

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên