Chủ đề

(Giáo dục) - Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013. Ban biên tập liên tục cập nhật đáp án đề thi đại học môn Hóa và các môn thi khối A một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Đáp án môn Hóa khối A năm 2013 (chính thức)

(F5 liên tục để cập nhật thông tin nhanh nhất)

Đáp án đề thi môn Hóa khối A đại học 2013

Đáp án đề thi môn Hóa khối A đại học 2013

Thời gian cập nhật đáp án môn Hóa khối A – Đại học 2013

Sáng ngày 5/7/2013 thí sinh thi môn Hóa khối A, là môn thi cuối cùng đợt 1 tuyển sinh đại học cao đẳng 2013. Đáp án môn hóa tham khảo sẽ được cập nhật ngay vào lúc 10h15′, đáp án của thầy cô các trung tâm luyện thi sẽ được cập nhật nhanh nhất 11h-12h. Đáp án môn hóa khối A chính thức của Bộ giáo dục sẽ được cập nhật ngày 6/7/2013

Cấu trúc đề thi Đại học môn Hóa năm 2013 (khối A, B)

I- Phần chung dành cho tất cả thí sinh (40 câu)
– Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học: 2 câu
– Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học: 2 câu
– Sự điện li: 1 câu
– Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng: 3 câu
– Đại cương về kim loại: 2 câu
– Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 5 câu
– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu
– Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon: 2 câu
– Dẫn xuất halogen, ancol, phenol: 2 câu
– Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
– Este, lipit: 2 câu
– Amin, amino axit, protein: 3 câu
– Cacbonhidrat: 1 câu
– Polime, vật liệu polime: 1 câu
– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu
II- Phần riêng:
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):
– Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu
– Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
– Đại cương về kim loại: 1 câu
– Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu
– Phân biệt chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu
– Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu
– Amin, amino axit, protein: 1 câu
B- Theo chương trình nâng cao (10 câu):
– Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu
– Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
– Đại cương về kim loại: 1 câu
– Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu
– Phân biệt chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu
– Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu
– Amin, amino axit, protein: 1 câu

Tìm trên google: đề thi môn hóa khối a, đáp án môn hóa khối A, đáp án môn hóa đại học 2013, đề thi đại học hóa, môn hóa học, đáp án môn hóa

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên