Chủ đề

(Không gian mạng) - Tình báo Tín hiệu (SIGINT), hay còn được PLA gọi là trinh sát kỹ thuật, giữ vai trò đẩy mạnh các lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Đơn vị 61398.

Đơn vị 61398.

Mục lục
[ẩn]

Lãnh đạo và Ban ngành thuộc Cục 2
Tình báo Tín hiệu (SIGINT), hay còn được PLA gọi là trinh sát kỹ thuật, giữ vai trò đẩy mạnh các lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cộng đồng SIGINT của PLA bao gồm ít nhất 28 cục trinh sát kỹ thuật (TRB).

Tổng Cục 3, Bộ Tổng Tham mưu, thường được gọi là 3PLA, là một tổ chức tương tự như Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Cơ quan này có thẩm quyền trực tiếp trên 12 cục trinh sát, ba viện nghiên cứu, và một trung tâm máy tính. 8 trong số 12 cục trinh sát này tập trung tại Bắc Kinh.

Hai trụ sở khác tại Thượng Hải, còn lại một ở Thanh Đảo, và một ở Vũ Hán. Trong 16 cục trinh sát còn lại, 10 cục trinh sát kỹ thuật có nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp cho bảy Quân khu (MR) của PLA, 6 cục trinh sát hỗ trợ Lực lượng Hải quân PLA (PLAN), Lực lượng Không quân (PLAAF), và Lực lượng Pháo binh II (lực lượng tên lửa – PLASAF).(3)

PLA_final.1
Cấp bậc, thay cho hàm, là chỉ số chính nói lên quyền hạn tương xứng và trách nhiệm phục vụ trong PLA. Các nhà lãnh đạo cấp cục của Tổng Cục 3 – tức giám đốc và chính ủy – có một cấp bậc tương đương với người chỉ huy lực lượng bộ binh có cấp bậc quân hàm chính là đại tá (SCOL) và cấp bậc quân hàm phụ là thiếu tướng (MG). Một giám đốc Cục cũng tương đương với người chỉ huy đơn vị. (4)

Cục 2 (Đơn vị 61398) là một trong những Cục lớn nhất trong số 12 Cục hoạt động của Tổng Cục 3 Bộ Tổng Tham mưu (GSD). Cục 2 và Cục 4 của Tổng Cục 3, Bộ Tổng Tham mưu đều có khởi điểm nằm tại các vùng núi phía tây của thành phố Hãn Châu thuộc tỉnh Sơn Tây. Còn các trạm làm việc trinh sát kỹ thuật dưới sự kiểm soát của Cục 2 được phân phối khắp Trung Quốc.(5)

Trước năm 1986, trụ sở Cục 2 và các cơ quan thành phần hầu hết được chuyển đến Thượng Hải. Lúc này, trụ sở của Cục 4 Tổng cục 3 GSD được chuyển đến thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. (6) Đảng ủy Cục 2 thực hiện các chính sách được thiết lập bởi các lãnh đạo trung ương của Thành ủy Thượng Hải và Bắc Kinh. Trong Cục, chính ủy giữ vai trò như một Bí thư Đảng ủy. (7) Giám đốc Cục 2 là người giữ một vị trí chính thức trong bộ máy chính phủ thành phố Thượng Hải và có khả năng người này là phó bí thư của Đảng ủy Cục 2.(8)

Cục 2 là một tổ chức quân sự cấp 3 đứng sau cấp 1 là GSD và cấp 2 là Tổng Cục 3, và có cấu trúc tương tự như một sư đoàn bộ binh của PLA. Một sư đoàn thường được chia thành các cơ quan hành chính và đơn vị cấp tiểu đoàn hoặc trung đoàn, mỗi trung đoàn hoặc tiểu đoàn này quản lý nhiều công ty.

Ít nhất có ba cơ quan cấp 3, mỗi cơ quan này gồm nhiều Phòng (cấp 4), giữ vai trò hỗ trợ các lãnh đạo Cục 2, ba phó giám đốc và hai phó chính ủy. Các cán bộ được thăng chức lên cấp cao thường phải có phần lớn sự nghiệp phục vụ trong Cục 2, bên cạnh đó vẫn có trường hợp ngoại lệ. Bộ phận lãnh đạo, các Vụ hành chính cấp 3, và một số các Phòng cấp dưới được đặt trong khuôn viên trụ sở Cục 2 tại Khu Phố Đông Mới (Pudong New Area), thành phố Thượng Hải. (9)

Các Vụ nằm trong Cục 2 bao gồm:
Vụ Trụ sở: hoạt động dưới sự chỉ đạo của Tham mưu trưởng Cục 2, giám sát các hoạt động hàng ngày của cơ quan cấp dưới và các trạm hoạt động. Các cán bộ của Vụ Trụ sở làm việc cho một trung tâm theo dõi 24 giờ. (10)
Vụ Chính trị: có trách nhiệm đảm bảo an toàn vật lý và nhân sự, các mối quan hệ cộng đồng, và giáo dục tư tưởng. (11)
Vụ Hậu cần: quản lý ngân sách, công tác vận chuyển, các cơ sở y tế, trường học dành cho trẻ em được giao cho Cục 2. (12)

Khuôn viên trường Học viện Ngoại ngữ ở Lạc Dương, chú trọng đào tạo tiếng Anh nâng cao. Một chi nhánh của Học viện Kỹ thuật Thông tin PLA cũng được đặt tại thành phố Trường Thục, phía tây của Thành phố Côn Sơn. (13)

Screenshot from 2015-09-05 13:19:16


Chú Thích:

3. Để biết thêm chi tiết, xem Báo cáo chuyên đề The Chinese People’s Liberation Army Signals Intelligence and Cyber Reconnaissance Infrastructure”.

4. Để biết thêm về các ngạch bậc, xem bài viết “Assessing the PLA’s Promotion Ladder to CMC Member Based on Grades vs. Ranks – Part1”, của tác giả Ken Allen, được đăng ngày 22/07/2010, và bài “Assessing the PLA’s Promotion Ladder to CMC Member Based on Grades vs. Ranks – Part 2”, được đăng ngày 05/08/2010.

5. PLA thường có nhiều cách để phân biệt từng tổ chức quân sự. Một đơn vị chức năng sẽ có một chỉ định tương xứng (ví dụ, Cục 2 Tổng Cục 3 GSD), và có một tên chỉ định trong ngành quân sự (MUCD) để sử dụng công khai. Để xem thảo luận về hệ thống MUCD, xem phần “The Chinese Army Today: Tradition and Transformation for the 21st Century” (New York: Routledge, 2005), tr. 82-83. Các đơn vị chức năng của GSD được chỉ định tên bằng 3 và 4 con số trong những năm 1960. 8 Cục trước kia của Tổng Cục 3 được đặt tên từ số 761 đến 768. Cục 2 được chỉ định tênlà 762 (总字 762 部队). Vào năm 1975, PLA thay đổi hệ thống MUCD sang 5 chữ số. Các trụ sở chính thuộc Tổng Cục 3 được chỉ định tên từ số 57311 (Cục 1) đến số 57319 (Cục 9). Trụ sở Cục 2 được chỉ định tên là Đơn vị 57312. Các Phòng và trạm làm việc trực thuộc của Cục 2 được chỉ định tên bằng số từ 57331 đến 57339 (ví dụ Phòng 1 Cục 2 có tên là Đơn vị 57331, Phòng 2 là Đơn vị 57332, Phòng 3 (có thể) là Đơn vị 57333, Phòng 4 là Đơn vị 57334, v.v…). Trong khi đó, các Phòng Cục 3 Tổng Cục 3 được chỉ định tên từ 57341 đến 57348 (hoặc là đến 57351), còn các Phòng Cục 4 được đặt tên từ số 57361 đến 57369. Không biết lý do tại sao Cục 2 bị đổi tên từ Đơn vị 57312 thành Đơn vị 57322 khi trụ sở của Cục này được 17chuyển đến Shanxi thành phố Thượng Hải vào đầu những năm 1980. Cục 4 mang tên Đơn vị 57314 từ khi chuyển đến Thanh Đảo. Vào năm 2000, PLA đổi hệ thống MUSD một lần nữa. Các đơn vị của GSD được đặt tên từ số 61001 đến 61999. Khác với hệ thống MUCD trước đó, cấp bậc và loại hình của một đơn vị không phụ thuộc vào tên số của đơn vị đó. Tên chỉ định của trụ sở Cục 2 và các Phòng trực thuộc được chuyển thành Đơn vị 61398. Các Phòng được đặt nằm cùng với Cục 2 tại Phố Đông (Đơn vị 61398) được chỉ định tên bằng chữ số thay cho hệ thống MUCD độc lập. Theo quy tắc chung, các đơn vị chức năng cấp trung đoàn và cao hơn được chỉ định một tên MUCD thay vì tên bằng số phân đội. Ví dụ, Phòng 1 Cục 2 được chỉ định tên là Đơn vị 61398 Phân đội 21. Các Phòng của Cục 2 cùng nằm trong một khu tại Bảo Sơn thì cùng dùng tên chỉ định là 61800.

6.Xem thêm hình ảnh về khu này tại http://www.360doc.com/content/14/0707/19/12771072_392688258.shtml. Trụ sở Cục 4 được đặt tại thôn Hoàng Long Vương Câu (黄龙王沟), còn Cục 2 được đặt tại thôn Nam Đà La (南陀罗村).

7. Trong những năm hình thành Cục 2 ở Sơn Tây, Tiêu Sâm (萧森 hoặc 肖森; 1914-2004) đã giữ chức là giám đốc kiêm chính ủy. Sau đó, ông được giao làm phó chính ủy Cục 3. Tiêu Sâm (có thể) đã thay thế vị trí chính ủy Cục 2 của Từ Thụ Sâm (徐树森; 1922-2008). Quách Học Thuận (郭学顺) được bổ nhiệm làm chính ủy vào năm 1995. Quách Học Thuận đã từng làm việc tại Phòng 1 và Phòng 8 củ Cục 2 và lãnh đạo Vụ Chính trị Cục 2. Ông cũng từng làm một thời gian ngắn ở Cục 4 Tổng Cục 3. Một ủy viên trước đây là Chuẩn tướng (SCOL) La Á Lập (罗亚拉; sinh năm 1955), người đã được bổ nhiệm về Học viện Kỹ thuật Điện tử PLA vào năm 2008 và được thăng hàm lên Thiếu tướng vào năm 2009. Chuẩn tướng Khâu Tổ Bình (邱祖平; sinh năm 1957) có khả năng đã thay vị trí của La Á Lập. Khâu Tổ Bình trước đây từng là chính ủy của Cục 11 Tổng Cục 3. Khâu Tổ Bình được bổ nhiệm vào làm trong Học viện Chỉ huy Phòng Không PLA trong khoảng thời gian 2010/2011, sau đó được thăng lên thiếu tướng vào tháng 12/2011. Để tham khảo về Phạm Hiến Chương và Khâu Tổ Bình năm 2008, khi là chỉ huy kiêm chính ủy của Đơn vị 61398, xem bài “宝山 区领导 赴 驻区 部队 学习 考察”, trên trang web chính phủ thành phố Bảo Sơn, đăng ngày 27/06/2008, tại http://bsq.sh.gov.cn/ zwxx/zxbd/200806/t20080627_83479.html. Đến tháng 03/2015, chính ủy của Cục 2 là đại tá Mã Huy (马辉). Ông cũng là một thành viên của Diễn Đàn Tham Vấn Chính Trị Của Nhân Dân Trung Quốc (Chinese People ́s Political Consultative Conference: CPPCC) Ủy ban Phố Đông. Để tham khảo về Mã Huy khi làm chính ủy và thành viên của CCPCC, xem bài “政协 上海市 浦东 新区 第五届 委员会 名单”, tại http://www.pdzx.gov.cn/meeting_name.html; và bài “微 观点 (2015 年 第期)”, trên trang web CPPCC Phố Đông, đăng ngày 18/03/215, tại http://www.pdzx.gov.cn/newsdetail.php?id=12718.

8. Tiêu Sâm chỉ đạo Cục 2 trong nhiều năm đầu. Lữ Bồng (吕蓬) lãnh đạo Cục 2 trong năm 1990/1991, hiện giữ chức phó giám đốc của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Thượng Hải. Chuẩn tướng Phạm Hiến Chương (范宪章) đã được bổ nhiệm làm giám đốc Cục 2 vào tháng 06/2008 và chỉ huy Cục 2 đến năm 2011. Để tham khảo về Phạm Hiến Chương năm 2008, xem bài viết “韩正参加部队代表团18审议”, trên tờ Tân Hoa Xã ngày 28/01/2008, tại http://sh.xinhuanet.com/misc/2008-01/28/content_12332751.htm; và bài “宝山区领导赴驻区部队学习考察”, trên trang web của chính phủ Bảo Sơn, đăng ngày 27/06/2008, tại http://bsq.sh.gov.cn/zwxx/zxbd/200806/t20080627_83479.html. Để tham khảo về Phạm Hiến Chương năm 2011, xem bài “韩正:上海要保持拥军传统为部队官兵解决后顾之忧”, trên trang Shanghai Eastday Media, đăng ngày 10/01/2011, tại http://sh.eastday.com/qtmt/lh2011/u1a849071.html. An Nan (安南) có thể đã thay thế Phạm Hiến Chương trong khoảng từ giữa đến cuối năm 2011.

9. Phó Giám đốc Cục 2 – Chuẩn tướng Lưu Kỳ Chính (刘其正) trước kia từng lãnhđạo Phòng 2 Cục 2 tại Bảo Sơn. Xem bài “Listing of Pudong District People’s Congress (2005)”, trên trang Đại biểu Nhân dân Phố Đông, đăng ngày 30/12/2005, tại http://www.pdrd.gov.cn/pudong/showinfo/showinfo.aspx?infoid=3698. Cựu phó chính ủy  đại tá Đoàn Nghĩa Sinh (段义生) từng làm việc ở Phòng 7. Để tham khảo về Lưu Kỳ Chính và Đoàn Nghĩa Sinh, xem bài “浦东新区南汇博物馆举办“三峡石图展”, trên trang Pudong Cultural Network, đăng ngày 05/08/2010, tại http://www.pdwb.net/pdwb_website/html/pdwb/pdwb_zwxx_snxw/2010-08-05/Detail_209.htm. Một phó giám đốc Cục 2 khác có thể là Chu Hiểu Dương (朱晓阳).Đến năm 2014, một trong hai phó chính ủy là Nghiêm Quốc Trụ (严国柱).

10. Để tham khảo về Đơn vị 61398 Trụ sở Bộ (司令部) ở thị trấn Cao Kiều (高桥镇), xem bài “关于 表彰 2014 年度 高桥镇 双拥 工作 先进 单位 和 个人, 双拥工作 优秀 服务 项目 的 决定”, trên trang web chính phủ Phố Đông, đăng ngày 30/07/2014, tại http://gov.pudong.gov.cn/newgovOpen_GQZRMZF_yw_shjzyf/Info/Detail_564007.htm. Một đơn vị vụ trụ sở của PLA điển hình bao gồm một trung tâm chỉ huy, thông tin liên lạc và các bộ phận khác, và tiểu đoàn hoặc nhóm hỗ trợ bảo vệ. Ban Truyền thông Vụ Trụ sở (通信 科) có nhiệm vụ giám sát hệ thống mạng thông tin liên lạc nội bộ của Cục 2.

11. Lưu Bỉnh Tuyền (刘炳泉) lãnh đạo Vụ Chính trị Cục 2 đến đầu năm 2013. Trước đó ông từng chỉ đạo Phòng 4 của Cục 2 tại Bảo Sơn. Xem bài “中心 召开 庆 祝 建军 85 周年 暨 优秀 志愿者 表彰 大会”, trên trang Shanghai Military Leisure, đăng ngày 02/01/2013, tại http://www.pudongjunxiu.com/lunbo/html/?451.html. Tính đến năm 2013, Trương Húc Phi (张旭飞) là phó giám đốc Vụ Chính trị.

12. Để tham khảo về Vụ Hậu cần Cục 2, xem bài (金秋十月颂祖国 军民共建谱新 篇 运管 署和 61398 部队后勤部举办军地共建联欢会), trên trang web Shang-hai Pudong New Area Construction and Transportation Commission, đăng ngày 30/10/ 2006, tại http://www.pdjjw.gov.cn/pdjjw_web168/news/detailDo.aspx?sj dir=dj_jcdj&ct_id=43488.

13. Được thành lập năm 1995, trường này trước kia tọa lạc tại 苇城南路 1688 号 rồi chuyển đến 嵩山路 18 号. Đến tháng 01/2015, người chỉ huy là đại tá Vương Hồng Đào (王洪涛) và chính ủy là Trần Thọ Sinh (陈寿生). Để tham khảo về Vương Hồng Đào vào năm 2015, xem bài “我院与解放军外国语 学院昆山校区共建’汉语国际教育实习基地”, trên trang web của trường Đại học An Huy, đăng ngày 01/02/2015, tại http://wxy.ahu.edu.cn/news_show.asp?id=604. Nhóm đào tạo Côn Sơn có tên chỉ định là Đơn vị Unit 61142. Để tham khảo, xem bài “Garrisons”, trên trang Suzhou 19National Defense Education Online, đăng ngày 28/05/2012, tại http://www.sz81.org.cn/ mod=news&act=detail&id=6662.

(CĐ 19) Các nhóm tin tặc Trung Quốc: Cơ cấu tổ chức Đơn vị 61398 PLA (Kỳ 1)

(CĐ 19) Các nhóm tin tặc Trung Quốc: Cơ cấu tổ chức Đơn vị 61398 PLA (Kỳ 1)

Ngày 27/07/2015, Viện Nghiên cứu Dự án 2049 (Mỹ) đã phát hành báo cáo “Tổng quan Cơ cấu Tổ chức Đơn vị 61398 - Cục 2, Tổng Cục 3, Bộ Tổng Tham mưu PLA” (xem bản gốc tại đây),...

(Còn tiếp)

Ban Biên Tập

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên