Chủ đề

An ninh – Quốc Phòng – Biển đảo

Cấp đại liên, trung liên, súng 14,5 mm cho tàu Kiểm ngư

Cấp đại liên, trung liên, súng 14,5 mm cho tàu Kiểm ngư

Từ 15-9, Tàu kiểm ngư Việt Nam sẽ được trang bị vũ khí quân dụng gồm súng trung liên, đại liên, súng 14,5mm còn kiểm ngư viên, thuyền viên cũng được sử dụng súng ngắn, tiểu liên. Tàu kiểm ngư KN-781, một trong...
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Trung Quốc sớm vượt Anh – Pháp?

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Trung Quốc sớm vượt Anh – Pháp?

Quy mô lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược Trung Quốc có thể sớm vượt qua lực lượng Anh-Pháp cộng...
Giàn khoan Trung Quốc chắc chắn sẽ trở lại, Việt Nam sẽ tiếp tục phải đấu tranh

Giàn khoan Trung Quốc chắc chắn sẽ trở lại, Việt Nam sẽ tiếp tục phải đấu tranh

Giàn khoan Trung Quốc sẽ quay lại, điều quan trọng là kế hoạch chiến lược lâu dài của Trung Quốc...
Chuyên gia bóc sự thật về máy bay, tàu ngầm “made in Việt Nam”

Chuyên gia bóc sự thật về máy bay, tàu ngầm “made in Việt Nam”49

“Đây không phải là phát minh, mà chỉ là những cải tiến từ các máy móc của nước ngoài; bắt chước...