Chủ đề

An ninh – Quốc Phòng – Biển đảo

Tàu ngầm Trường Sa không được dự Ngày khoa học Việt Nam

Tàu ngầm Trường Sa không được dự Ngày khoa học Việt Nam

Sở Khoa học Công nghệ Thái Bình không tham gia ngày tôn vinh nền khoa học Việt Nam, cho nên tàu ngầm Trường Sa không được đại diện cho khoa học Thái Bình. Thay sản phẩm công nghệ bằng tham gia cầu lông Để chào...
Chiến thắng 30/4/1975: Diễn biến nhanh chóng (Kỳ 4)

Chiến thắng 30/4/1975: Diễn biến nhanh chóng (Kỳ 4)

Từ đây, mọi sự bắt đầu diễn tiến nhanh. Các đơn vị tham gia cuộc tấn công (gồm Sư đoàn số 10 và 320 của Mặt trận...
Điều chưa biết về đội quân vác đá xây Trường Sa

Điều chưa biết về đội quân vác đá xây Trường Sa

Ở những đảo chìm (chỉ khi nước thủy triều xuống thấp mới thấy bề mặt đảo nổi lên trên mặt nước), việc vận chuyển...
Interpol Việt Nam và những cuộc truy lùng tội phạm xuyên biên giới

Interpol Việt Nam và những cuộc truy lùng tội phạm xuyên biên giới

Ngày 4/11/1991, trong phiên họp đầu tiên của Kỳ họp Đại Hội đồng Interpol lần thứ 60 tại thành phố Penta...