Chủ đề

An ninh – Quốc Phòng – Biển đảo

Những thói quen đặt mật khẩu dễ bị mất tài khoản nhất

Những thói quen đặt mật khẩu dễ bị mất tài khoản nhất

Tình trạng mất cắp dữ liệu đang trở thành vấn đề đau đầu với nhiều người, do sơ suất đặt mật khẩu quá đơn giản với hacker nên chúng có thể tìm ra mật khẩu của bạn một cách dễ dàng. Theo khảo sát của...
Adobe vá lỗ hổng nghiêm trọng trong Flash Player cho phép thực thi mã từ xa

Adobe vá lỗ hổng nghiêm trọng trong Flash Player cho phép thực thi mã từ xa

Adobe vừa phát hành bản cập nhật Flash Player phiên bản 24.0.0.221 để vá lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng...
Cảnh báo mã độc tấn công Windows, iOS và cả MacOS

Cảnh báo mã độc tấn công Windows, iOS và cả MacOS

Malware mới có thể đánh cắp nhiều thông tin quan trọng của người dùng MacBook. Malware mới có thể đánh cắp nhiều thông...
Phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng trong OpenSSL 1.1.0

Phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng trong OpenSSL 1.1.0

Đội ngũ phát triển OpenSSL vừa tiến hành vá lỗ hổng nghiêm trọng (CVE-2017-3733) có thể bị khai thác để tấn công từ chối...