Chủ đề

(Xã hội) - Bản chỉ thị vạch rõ: Mục đích: đánh phản động thực dân Pháp xâm lược, giành thống nhất và độc lập; Tính chất: trường kỳ kháng chiến, toàn diện kháng chiến; Chính sách: đòan kết chặt chẽ toàn dân, thực hiện toàn dân kháng chiến, đòan kết với Miên, Lào và thân thiện với các dân tộc yêu chuộng hòa bình, liên hợp với nhân dân Pháp chống phản động thực dân Pháp.

Cách đánh: triệt để dùng du kích, vận động chiến, bảo toàn thực lực, kháng chiến lâu dài, phá hoại nhiều hơn bắn, triệt để làm cho địch đói khác, què, mù, điếc, câm, tiêu hao, mỏi mệt, chán nản.

Bản chỉ thị vạch rõ:

Mục đích: đánh phản động thực dân Pháp xâm lược, giành thống nhất và độc lập;

Tính chất: trường kỳ kháng chiến, toàn diện kháng chiến;

Chính sách: đòan kết chặt chẽ toàn dân, thực hiện toàn dân kháng chiến, đòan kết với Miên, Lào và thân thiện với các dân tộc yêu chuộng hòa bình, liên hợp với nhân dân Pháp chống phản động thực dân Pháp;

Cách đánh: triệt để dùng du kích, vận động chiến, bảo toàn thực lực, kháng chiến lâu dài, phá hoại nhiều hơn bắn, triệt để làm cho địch đói khác, què, mù, điếc, câm, tiêu hao, mỏi mệt, chán nản. Vừa đánh vừa vũ trang thêm, vừa đánh vừa đào tạo thêm cán bộ”.

(BLSO)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên